Kategoria: ESP32

Kategoria: ESP32

ESP32-CAM i OpenCV do odczytu analogowego manometru
2 lipca 2020 ESP32 Bartłomiej Szymański

Wstęp Na rynku istnieje wiele czujników i rozwiązań do pomiaru parametrów i wartości fizycznych. Jednak większość takich czujników wymaga ingerencji w układ (zazwyczaj musi mieć on fizyczny kontakt z mierzonym ciałem). Na przykład do pomiaru ciśnienia cieczy lub gazu w urządzeniu, gdzie zamontowany jest jedynie manometr, a w medium transmisyjne nie wolno nam ingerować, typowy

▶ ▷ ▶